Training en advies

In-company training en begeleiding

Ik geloof niet in alleen maar een ” standaard” trainingen pakket. Iedere organisatie en iedere professional is weer anders.  Mijn trainingen zijn maatwerk. Maatwerk betekent voor mij een uitgebreide inventarisatie naar uw behoeften, leerstijl maar ook het al aanwezige kennisniveau van uw organisatie of uw medewerker(s). Na deze inventarisatie volgt een passend advies voor training, begeleiding en/of ondersteuning in uw organisatie of voor uw medewerker(s). Indien dit advies voldoet aan uw wensen zal ik een offerte uitbrengen. De training, begeleiding en/of ondersteuning worden in principe persoonlijk verzorgd door John Verhees.

Beleidsadvies, interim management.

De huidige tijd vraagt veel van gemeentes, welzijnsorganisaties en aanbieders van jeugdhulp. Na meer dan 15 jaar werkzaam te zijn geweest op zowel operationeel als management niveau kan ik uw vernieuwende, innovatieve partner zijn.  Graag spreek ik u persoonlijk in een verkennend gesprek. Waar loopt u tegenaan? Wat kunt u van mij verwachten? Indien er een match is tussen uw uitdagingen en de mogelijkheden die ik u kan bieden breng ik graag een offerte uit.