Specialismen

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Complexe doelgroep(en), meervoudige problematiek
Ik begin waar veel andere ambulante begeleiders ophouden. Denk hierbij aan dak en thuislozen, (ernstige) verslavings- psychiatrische problematiek, instabiele financiële huishouding en vaak een combinatie hiervan. Bovendien bestaat mijn klantenbestand voornamelijk uit zogenoemde zorgmijders. Ik sluit bij deze doelgroep aan en zorg ervoor dat deze uiteindelijk gemotiveerd raken voor (indien nodig) specialistische behandeling.

Kinder en jongerencoaching

Iedereen die kinderen heeft, ziet hen het liefst gelukkig en tevreden.
Meestal is dit ook zo. Maar soms gebeurt er iets, waardoor dit niet zo is. Het leven ziet er ineens een stuk moeilijker uit. Kinderen krijgen (leer)problemen en/of vertonen moeilijk gedrag. Af en toe is het ook gewoon niet duidelijk waarom het kind niet goed in zijn vel zit.

​Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor het kind en ouders/verzorgers met een bepaalde hulpvraag.
Coaching gaat er van uit dat het antwoord van het probleem vaak al in het kind aanwezig is. Ik maak door spel en gesprekken het kind zelfbewust, zodat het antwoord naar boven komt. Dit brengt de gedragsverandering teweeg.