Gezinsbegeleiding

Na aanmelding of verwijzing.

Wanneer u zich aanmeld of doorverwezen bent maak ik met uw gezin en uw eventuele verwijzer een eerste afspraak. Dit op een tijdstip waarbij het u past. Door de week, weekend en avonden. Tijdens de eerste afspraak starten we altijd met een kennismakingsgesprek. Bij het kennismakingsgespek zijn in principe beide gezaghebbende ouders aanwezig. Het is meestal verstandig om dit gesprek nog te voeren zonder uw kind/kinderen. Indien u hierover twijfelt overleg dit dan te voren met mij of uw verwijzer.

Het kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van uw gezin en kijken we ook naar wat er wel goed gaat. Vervolgens gaan we samen opzoek naar wat u geleerd/ verandert wil hebben aan het eind van de begeleiding. Dit zal ik formuleren in een begeleidingsplan.

Het begeleidingsplan

In dit plan zal ik de volgende zaken omschrijven;

  1.  Uw hulp/ leervraag vertaald naar heldere doelen.
  2. Wat gaan we wanneer doen om deze doelen te behalen
  3. Gewenste inzet m.b.t. het behalen van deze doelen
Start van de begeleiding

Wanneer beide gezaghebbende ouders akkoord geven op het begeleidingsplan en uw gezin is doorverwezen start ik direct met mijn begeleiding. Zonder doorverwijzing dient u naast het begeleidingsplan ook een offerte te ondertekenen. Mogelijk kunt u deze vergoed krijgen middels financiering vanuit uw gemeente, tijdens onze kennismaking licht ik u hierover voor.