Begeleiding 18+ (WMO)

Middels onderstaand formulier kunt u uw klant digitaal aanmelden. Het is fijn als u al zo volledig mogelijk kunt zijn. Geef in ieder geval uw contactgegevens door en de contactgegevens van uw client.

U dient akkoord te geven op bovenstaand. Uiteraard volgt er eerst een kennismaking en ontvangt de verwijzer een gedegen begeleidingsplan.
Naam, adres en telefoonnummer
Denk hierbij aan leeftijd, psychosociale problematieken, verslaving eerdere hulpverlening en eventueel beschikbare diagnoses.
Drijfveren – Betekenis – Dromen en verlangens – Cultuur en waarden – Spiritualiteit - Motivatie
Huisvesting – Buurt of wijk – Vervoer- Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
Inkomen – Uitgaven – Bestedingspatroon – Administratie – Verzekeringen – Financiële zorg voor anderen - schulden
Gezin – Familie – Relaties en vrienden – Buurtgenoten – Professionele contacten – Sociale vaardigheden – Social media
Eten – Drinken – Sport - Bewegen – Zelfzorg – Fysieke conditie – Ziekte – Handicap
Welbevinden – Zelfzorg – Autonomie – Ziekte – Handicap - eventuele diagnose DSMIV
Werk (betaald of onbetaald) – Dagactiviteiten – Activiteiten – Opleiding en scholing – Vrijetijdsbesteding